Модернізація професійної (професійно-технічної) освіти”, в якому, в свою чергу, визначено послідовність кроків, які планується зробити до кінця року для досягнення мети

Кроки

Пояснення, обґрунтування

Відповідальні

Терміни (квартал)

Що дасть реалізація цього кроку

1 Прийняття закону України “Про професійну освіту” Приведення законодавчої бази з питань професійної освіти у відповідність до сучасних потреб економіки МОН, Мінфін, Мінекономіки, Мінсоцполітики, інші зацікавлені сторони ІV квартал Буде створено основу для прийняття управлінських рішень щодо професійної освіти та її фінансового забезпечення
2 Створення регіональних рад професійної освіти, наглядових рад у навчальних закладах Неузгодженість потреб ринку освітніх послуг та якості підготовки кадрів з потребами ринку праці МОН, обласні, Київська міська державні адміністрації, інші заінтересовані сторони ІV квартал Створення нової системи управління,

розвиток соціального партнерства

3 Забезпечення фінансування професійної (професійно-технічної) освіти

Обмеженість фінансових можливостей місцевих бюджетів, особливо окремих бюджетів міст обласного значення, не дала змоги передбачити достатній обсяг коштів для забезпечення належного утримання професійно-технічних навчальних закладів.

Мінфін, МОН, обласні, Київська міська державні адміністрації ІІІ, ІV квартал

Фінансування ПТО має бути забезпечено з кількох джерел:

з державного бюджету:

- освітня субвенція на здобуття учнями ПТНЗ повної загальної середньої освіти, професійної освіти за професіями, спеціальностями загальнодержавного значення;

з місцевих бюджетів

- для здобуття професійної підготовки за професіями, спеціальностями  з урахуванням потреб у кадрах на регіональному ринку праці;

- коштів роботодавців.

3 Упорядкування мережі професійно-технічних навчальних закладів Контингент учнів за останні роки має тенденцію до скорочення. Це призводить до збільшення кількості малокомплектних закладів. Збільшуються також витрати на підготовку одного учня. МОН,

обласні, Київська міська державні адміністрації

ІІІ квартал Оптимальне використання фінансових, кадрових, методичних, навчальних ресурсів
4 Визначення нового механізму формування регіонального замовлення на підготовку кадрів Замовлення має ґрунтуватися на прогнозах потреби у фахівцях для галузей економіки держави в цілому  та у кожному  регіоні. До його формування обов’язково мають залучатися роботодавці та інші зацікавлені сторони. МОН, Мінекономіки, обласні, Київська міська державні адміністрації; місцеві органи самоврядування. ІІІ, ІV квартал Збільшення кількості випускників, працевлаштованих за набутою професією (спеціальністю), їх адаптація та закріплення на робочих місцях.
5

Розроблення 30 державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій на компетентісному підході на основі професійних стандартів.

Зміст професійної діяльності кваліфікованого робітника, вимоги до його підготовки мають відповідати вимогам ринку праці

МОН, Мінсоцполітики, Федерація роботодавців України

ІІІ, ІV квартал Оновлення змісту та поліпшення якості професійної (професійно-технічної) освіти
6 Реалізація пілотного проекту з модернізації підготовки робітників найбільш дефіцитних професій. Визначення трьох найбільш дефіцитних професій та розроблення для них сучасної програми підготовки. Визначення навчальних закладів у різних регіонах України, де буде здійснюватися підготовка, забезпечення їх сучасним обладнанням.

МОН

ІІІ, ІV квартал Підвищення якості професійної (професійно-технічної) освіти
7 Створення  за участі бізнесу сучасних навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням. Матеріально-технічна база професійно-технічних навчальних закладів протягом останніх років практично не оновлюється.

МОН,

обласні, Київська міська державні адміністрації; соціальні партнери

ІІІ, ІV квартал Зміцнення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів та впровадження новітніх технологій